Tag Archives: Poem

BILIG

Pagluluksa at kahirapan na lumalamon sa kadiliman,
Pilit na binabaon at ninanais talikuran,
Pikit-matang nakadilat sa mga makasariling pagnanasa,
Sadyang nag-aabang ng kakapiranggot na biyaya.

Siya na iniwan sa kawalan ng kasintahan,
Ignorante at walang muwang sa kadahilanan.
Kasalukuyang yakap ang kanyang pinagdadaanan,
Hinahanap ang kanyang lumisang kapusukan.

Ginawa ang lahat para lamang ito ay matakasan,
Nagpakalunod sa droga para ito ay maibsan,
Siyam na buwan nang naninirahan,
Patay na bata sa kanyang sinapupunan.

Pinagluksaan at naligaw sa kadiliman,
Sadyang nabaon at wala nang dapat talikuran,
Tirik na ang mga mata sa makasariling pagnanasa,
Ito na lang ang naging huling hantungan
Ng kanyang bahay-bata.

–oOo–

Ang posteng ito ay ang aking opisyal na lahok sa Saranggola Blog Awards 2013 sa kategoryang tula.

Saranggola 336x280 dmci homes logo

Dark Haven

Harsh and adrift the streets proffer,
Holding her temporary sanity at risk,
Dimmed by lust and incessant sorrow,
Feeling tensed and queasiness uplift.
 
Left and agitated by her only affection,
Oblivious of his unknown intention,
Embracing her permanent condition,
Yearning for that obsessive passion.
 
Tried her luck for nine long months,
But she has nothing but uncombed,
Injected and dragged by drugs,
Carrying a dead body in her womb.
 
Harsh and adrift the world covers,
Rummaging for her own heaven,
Illumined by lust and wounded sorrow,
Indeed,
Life well hidden inside her dark haven.

Imagine Dragons

Inspired and broken at the same time…
With waterproof knuckles and crashed senses,
I opened myself to the crestfallen
Attached I am to the invisible
Handing over my ten fingers
Along with my ten sorrows.
Relying with what I know is right
Relying more with what I feel than what I know
Relying more with what I desire than what I feel
This randomness.  Fifth Chances. Just ineffable.
Simple things to do to make you feel special
Simple things to do to make you feel valued

Let me do those simple things to you; 
Let me do those simple things with you. 
Soon. 
Perhaps.