MAtaas NA BUndok (Manabu Peak Expedition)

01.02.14 (Skip this part: Walang kinalaman sa pagakyat ng bundok Manabu)

Hilata. Magsimula ang bagong taon, walang panama sa pagubos ng handa, paglamon ng hamon, pagupdate ng news feed sa FB, at paghilata sa kama.  Ang pagkasa ng buhay baboy mode na sa ilang araw lamang ay tuluyan nang mawawakasan ng buhay kawani. Biglaan. Sa karamihan, madalas na masambit na mas natutupad lamang ang paglisan sa isang biglaan. Mag-aaya ng ura-urada kumbaga at walang plano sa madaling salita. Imbes na matapos ang araw ng paghilata, napaisip na bakit hindi nalang kaya gumala? =)

Continue reading MAtaas NA BUndok (Manabu Peak Expedition)

Musette – Johann Sebastian Bach

Musette (noun)
a. A small French bagpipe operated with a bellows and having a soft sound;
b. (Dancing) a dance, with a drone bass originally played by a musette.

The title Notebook for Anna Magdalena Bach refers to either of two manuscript notebooks that the German Baroque composer Johann Sebastian Bach presented to his second wife, Anna Magdalena.  The two notebooks are known by their title page dates of 1722 and 1725. The primary difference between the two collections is that the 1722 notebook contains works only by Johann Sebastian Bach (including most of the French Suites), while the 1725 notebook is a compilation of music by both Bach and other composers of the era. It provides a nearly unparalleled glimpse into the domestic music of the 18th century and the musical tastes of the Bach family.  http://en.wikipedia.org/wiki/Notebook_for_Anna_Magdalena_Bach